• Världen vi skapar

  av Tomas Björkman

  Tomas Björkman: Världen vi skapar

  I Världen vi skapar tar Tomas Björkman ett svindlande helhetsgrepp om vår samtid. Han presenterar nya perspektiv som hjälper oss ställa viktiga frågor till oss själva om vilken värld vi vill skapa.

   

  "Den stora systemförändring som vi så desperat behöver, kommer inte att komma till stånd innan vi på djupet förstår – och tar ansvar för – det faktum att det är vi själva som skapar hela vår mänskliga värld, inklusive de verktyg vi har för att förstå den och de berättelser som ger oss mening och riktning i tillvaron.

   

  Men en djupare kognitiv förståelse är bara ett första steg. För att verklig förändring ska komma tillstånd måste vårt sätt att skapa mening i världen fördjupas – igen. Detta har vi, i takt med att vår värld blivit allt mer och mer komplex, som mänsklighet lyckats göra ett antal gånger genom vår 50.000 år långa historia som kulturvarelser. Och nu måste vi göra detta igen."

   

   

 • Mänskligheten befinner sig idag i ett märkligt tillstånd av kulturell vilsenhet, i en tidsepok som saknar tydliga berättelser om världen, historien och verkligheten. Samtidigt inser många att vi inte kan fortsätta som vi gör idag. Stress och depressioner blir allt vanligare, vi förstör vår miljö, och även om vi blir rikare ökar ojämlikheten både lokalt och globalt. Hela vårt demokratiska system verkar knaka i fogarna. Den enda ”meningsfulla” berättelsen vi har kvar är den om vår roll som konsumenter på en marknad. Vi lever i ett värdevakuum och ser inte längre sammanhang och mening, utan flyr till, eller blir instängda i, den privata världens illusion om lycka.

   

   

   

  Citat ur boken

  "När vi närmar oss en ny teknologisk, social och global tidsålder är
  vår förmåga att skapa mening – en mening som letar sig bortom vardagslivets
  säkra hägn – avgörande för huruvida vi står inför glimrande
  framsteg eller tragisk kollaps."

   

  "Den biologiska evolutionen skapade människan, som i sin tur skapade
  språket och en helt ny värld, symbolvärlden. I denna symbolvärld
  har människan en frihet att fritt skapa på ett sätt som inte är möjligt i
  den fysiska världen. Detta ger symbolvärlden en öppenhet som är en
  stor möjlighet för människan, men som också skapar nya utmaningar
  när det gäller att ordna fungerande samhällen. Detta leder till nya
  idé-uppfinningar, symboler och berättelser."
   
  "Upplysningsfilosofierna insåg inte betydelsen av narrativ. De trodde
  att myterna och religionen var något som prästerna hittat på bara för
  att lura oss människor. Och visst var det på ett sätt så. Men nu inser
  vi också – med hjälp av samma filosofers förnuft – att vår mänskliga
  symbolvärld alltid är ett öppet och ”underbestämt” system som måste
  förankras i ett metanarrativ. Och Gud, Vetenskapen eller Marknaden
  räcker inte längre till som narrativ för att ge mål och mening på ett
  hållbart sätt i den globala, digitaliserade tidsålder som vi är på väg in i.
  Ett huvudsakligt syfte med denna bok har varit att skissa på hur ett nytt
  metanarrativ skulle kunna se ut. Vi behöver ett eller flera nya ramverk
  för hur vi samordnar de många olika små narrativen, de olika kulturella
  berättelserna, om verkligheten."

   

  "Det vackra i detta sökande efter vår nya berättelse om människan är
  att vi aldrig kommer att finna den. Det kommer att vara ett ständigt pågående
  sökande: en process utan slut. Det kommer att vara ytterligare
  en öppen själv-eko-organiserande process, med sina egna konstituerande
  regler, som ständigt utmanar narrativet och håller dialogen levande."

   
  "Att självmedvetet bidra till samhällsutvecklingen blir i sig en källa
  till mening i ditt liv. Du kan inte längre att betrakta dig själv som en
  isolerad individ. Istället kommer du att börja se dig själv som en agent
  och en länk i den stora evolutionsprocessen i universum."

   

  "Det sägs ibland lite poetiskt att vi är stjärnstoft. Och det stämmer förstås.
  Vi är resultatet av samma grundläggande utvecklingsprinciper som
  började med den stora smällen. Skulle vi kunna skapa ett samhälle som
  är bättre på att ta fasta på innebörden av detta? Kan vår vardag och våra
  strävanden göras mer meningsfulla och förtrollade – och perspektiven
  på våra liv och varandra mer balanserade – om vi faktiskt känner oss som
  verkliga arvtagare till den stora smällen, till universums egen födelse?"

   
  "Under detta sekel kommer riktningen för mänsklighetens
  framtid att avgöras i de kollektiva existentiella val vi stå inför. Och den
  viktiga insikten – som både förpliktigar och befriar – är att framtiden
  ligger i våra händer."

 • Världen vi skapar av Tomas Björkman

  Världen vi skapar

  Från Gud till Marknaden

 • Om författaren

  Tomas Björkman

  Tomas Björkman

  Entreprenör och finansman med stort intresse för vetenskp och filosofi.

  Läs mer om författaren här.

  Tomas Björkman, författare till Världen vi skapar
  Tomas Björkman, författare till Världen vi skapar
 • Här kan du köpa Världen vi skapar:

  Klicka för att komma till boksidan.

  Klicka för att komma till boksidan.

  Klicka för att komma till boksidan.